سفارش تبلیغ
صبا
بسا سخن که از حمله کارگرتر بود . [نهج البلاغه]